lunedì 22 dicembre 2014

AUGURI !!!

l'Inno di Natale da un antico Šarakan attribuito al monaco Mesrop Mashtots (361-440)

Mistero grande e mirabile...
Che, oggi, si è manifestato!
I pastori cantano con gli Angeli
Danno ... L'Annunzio al Mondo

E' nato il nuovo Re...
Nella città di Betlemme,
O figli degli uomini, esultate...
Perché si è incarnato per noi...!

Colui che l'Universo non può contenere...
Fu avvolto in semplici fasce,
Senza separarsi... dal Padre
E... Ora... Riposa nella Santa Grotta...

ԽՈՐՀՈՒՐԴ  ՄԵԾ ԵԻ ՍՔԱՆՉԵԼԻ
Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ.
Հովիւք երգեն ընդ հրեշտակս տան աւետիս աշխարհի:
Ծնաւ նոր արքայ ի Բեթղեհեմ քաղաքի.
Որդիք մարդկան օրհնեցէք. զի վասն մեր մարմնացաւ:
Անբաւելին երկնի եւ երկրի ի խանձարուրս պատեցաւ.
Ոչ մեկնելով իր Հօրէ ի սուրբ այրին բազմեցաւ:


venerdì 5 dicembre 2014

Ringraziamenti

Assoarmeni esprime la sua profonda gratitudine all'onorevole Romina Mura del PD per aver sollevato con determinazione l'annoso problema dell'ingerenza a tutti i livelli delle autorità diplomatiche turche in Italia, nelle questioni riguardanti il tema del genocidio armeno. 
La sua iniziativa acquisisce particolare importanza in vista della commemorazione nel 2015 del centenario del tragici fatti certificati dalla storia. 


Leggi: 

Genocidio armeno: parlamentare italiana contro la Turchia, basta ingerenze e negazionismo